ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພາສາ +3 80 98 870 72 88 Viber +3 80 98 870 72 88 Skype - sergklimenkealeakingssands ດຶ່.b.layker @ gmail.com